Etisk förbindelse

Våra coacher har förbundit sig till att arbeta i enlighet med ICFs etiska riktlinjer

Om du tycker att de bryter mot dessa ser vi gärna att du uppmärksammar oss på det. Du kan också välja att gå direkt till ICFs etiska råd och anmäla coachen dit. 
Läs mer om ICF och etik här.

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se