Guldkantens vision är att skapa arbetsdagar med glädje, generositet och sund effektivitet.

I alla uppdrag arbetar jag för ett berikande arbetsliv hos mina kunder där var och en använder sig av och fördjupar sina förmågor på ett hållbart sätt.Jag har min bas i Åseda, i djupaste Småland, med utgångspunkt därifrån arbetar jag över hela Sverige och internationellt.
Aktuella uppdrag är tex uppdrag som en av coacherna hos Skolcoacherna i regeringsuppdraget "Samverkan för bästa skola" där skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Lena medverkar även som processledare för ledarutvecklingsgrupper inom Linnéuniversitetets Centrum för Ledarskap i Småland samt coachar för UNICEF genom ett samverkansprojekt med ICF Foundation.

Vad som är guldkant för dig vet du bäst själv, därför arbetar vi alltid utifrån din situation och vad du väljer att lyfta fram.

Coachingen är kärnan i vår verksamhet, både individuellt och i grupp. Utöver det medverkar vi i utbildningar, håller föreläsningar och erbjuder konsulttjänster som spetskompetens, uppbackning och avlastning på olika nivåer i företag och organisationer.

 

Jag själv, Lena Gustafsson  är fil.mag.psykologi samt ICF Professional Certified Coach (PCC), som även håller kurser och föredrag för inspiration och verksamhetsutveckling på en coachande grund

Som komplement använder jag mig av ett brett nätverk av underkonsulter för skräddarsyda uppdrag utifrån vilken kompetens som behövs. 

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se