Guldkantens kvalitetspolicy 

De tjänster Guldkanten tillhandahåller ska hålla en professionellt hög kvalitet.

Professionell coaching kombineras med utbildningsinsatser och konsultservice för att utifrån kundens specifika behov främja en sund effektivitet och måluppfyllnad. Det egna arbetet granskas med fokus på ständiga förbättringar.

Guldkantens verksamhet skall präglas av tydlighet, noggrannhet och generositet i förening.

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se