GSC analys

GSC-analys är en engelsk förkortning för Goaloriented Strategic Competencydevelopment - analysis, dvs Målinriktad, Strategisk, Kompetensutvecklande-analys. GSC-analysen är ett verktyg för att arbeta målorienterat och företagsanpassat när du planerar kompetensutveckling för dina medarbetare.

I GSC-analysen arbetar vi utifrån företagets nuläge och målsättningar. Vi analyserar vilka typer av kompetensutveckling som kan vara lämpliga för dig och dina medarbetare just nu. Du får en riktlinje när du ska göra ditt urval och kan planera företagets utbildningsinsatser utifrån företagets mål och utmaningar.

När du vet vad du letar efter hos de olika utbildare du får erbjudanden ifrån blir det lättare att avgöra om de kan möta era specifika behov. Det blir också lättare för dig att formulera kraven på de utbildningar du köper in till dina medarbetare.

GSC-analysen startar med en intervju, resultatet analyseras och du får en rapport med råd om hur du kan gå vidare. I ett uppföljande samtal gås rapporten igenom för att säkerställa att allt är klart och eventuella frågor kring materialet får sina svar.

Din investering är några timmar av din tid och 8 000 kr samt ev resekostnad. Läs mer här.

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se