Europas största undersökning kring coaching och mentorskap har just startat upp i 51 länder i Europa, från Island till Ryssland, tillgänglig på 31 språk inklusive svenska. Det här är första gången mentorer och coacher deltar på lika villkor i ett trans-Europeiskt Coaching och Mentoring research project. Studien syftar till att undersöka likheter och skillnader i användandet av coaching och mentorskap runtom i Europa, från arbetsmodeller till etik, supervision och beslutsfattande.

Studien stöds av EMCC, huvudsponsorn, och över 100 coaching och management organisationer inklusive ICF Global, Association for Coaching Global och nationella coachorganisationer runtom i Europa. Projektet leds av Dr Jonathan Passmore och Dr Hazel Brown, Lena Gustafsson medverkar som ansvarig för den svenska delen.

Det här intressanta projektet är din möjlighet att bidra med dina tankar och erfarenheter av coaching och mentorskap i Sverige. Det här är första gången vi i Sverige har möjlighet att göra Passmores enkät på svenska, och därmed deltar på samma villkor som länder med större språkgrupper som Tyskland, Spanien, Frankrike och Storbritannien.

Som tillägg till en samlad europeisk Executive Report hoppas vi kunna skapa en rapport för varje land med hög svarsfrekvens, vilket vi hoppas ska ge större förståelse för coaching och mentorskaps likheter och variationer över Europa.

Om du är coach, mentor eller ledare som hanterar/köper in coaching och mentorskap vill vi gärna ha dina åsikter. Enkäten tar mellan 10-30 minuter att fylla i, beroende på valda alternativ. Dina svar är anonyma – men genom att delta kan du också i slutet av enkäten välja att delta i en utlottning av en  Apple iPad.

Länk till enkäten: https://www.henley.ac.uk/executive-education/current-research/

Tack för din medverkan!

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se