Ett power team hos oss är utrymme att tillsammans med andra i samma situation få utrymme att reflektera och lära i den situation du befinner dig. Power team är ett tematiskt sammansatt nätverk där var och en jobbar med egna mål och samtidigt ger stöd åt varandra i gruppen. 

Nätverket består av max 8 företagare som träffas regelbundet under ett halvår, vid 6 möten och däremellan kontinuerligt över nätet. Vi jobbar med små grupper för att snabbt lära känna varandra och bygga förtroende i gruppen. 

Teamen byggs utifrån ett gemensamt tema, det kan vara ledarskap, småföretagarvardag, affärsutveckling mm. Innehållet avpassas i stor grad efter önskemål och behov i gruppen. Vi sätter också samman power team utifrån potentiella deltagares önskemål så har du ett tema du skulle vilja ha ett nätverk runt så låt oss veta, kanske det är dags att starta ett?
 

November är den tid på året då många börjar samla ihop tankarna kring året som gick. Det börjar gå att se hur det blev och det är dags att planera för nästa års budgetar och mål. Nu startar vi därför tre nya team med företagartema för er som vill i avstämningen ta avstamp för utveckling under 2017.

Powerteam Solo & mikro Ett team för dig som jobbar ensam eller har några få anställda (0-3) . Tillsammans med andra i samma situation får du verktyg för selfmanagement, affärsutveckling och ekonomistyrning helt avpassat för det lilla företaget. 

Power Team Småföretagare För dig som har några fler anställda och brottas med situationen att både vara en i gänget och den som ska leda det. Power team för småföretagare jobbar med ledarskap, affärsutveckling och self management för att ge dig förutsättningarna att driva en solid och stimulerande verksamhet.

Power Team International För dig som tycker det vore inspirerande att utveckla ditt företagande tillsammans med människor från andra delar av världen. Det här nätverket jobbar helt med virtuella möten och sätts samman av olika typer av företag som har det gemensamt att de vill hämta inspiration och bygga nätverk globalt. Arbetsspråk engelska.

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se