Webshop

Här finns mina båda tankeböcker, en liten bok om omtanke och en liten bok om mod. En presentbok till dig själv eller någon annan,

Båda är på engelska och i bundet behändigt bakficke/handväskeformat.
Ackompanjerade av vackra naturbilder från Åsedatrakten finns i böckerna korta tankespån för att väcka den egna tanken och reflektera vidare själv.
Kanske håller du med, kanske är mod och omtanke för dig helt andra saker.

Bokpris 145 kr styck.

 

A little book on caring 

Adress dit boken ska skickas:
Kontaktuppgift tillköpare
 

A little book on courage - omslag

A little book on courage

Adress dit boken ska skickas:
Kontaktuppgift tillköpare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GULDKANTEN Besök: Olofsgatan 11, Åseda, Tel: 0708-77 61 86, Postadress: Box 87, 364 21 Åseda E-post: info@guldkanten.se